In het kort

Het materiaal bestaat uit:

Doelgroep

Studenten mbo, niveau 3 en 4. 

Lesdoelen

Studenten,

 • ontdekken wat de energietransitie is en hoe deze zich ontwikkelt;
 • leren welke stakeholders een rol spelen in de energietransitie;
 • krijgen gevoel bij de urgentie van de energietransitie;
 • ontdekken hun beroepsperspectieven in de maatschappij in relatie met de energietransitie;
 • ontdekken hun persoonlijke en toekomstige professionele rol in dit proces;
 • leren strategische samenwerkingsverbanden aangaan.
 • leren vooruitkijken, investeren en plannen.

In You’ve got the power staat centraal dat we op weg zijn naar een wereld waarin we 100% duurzame energie gebruiken in 2035. Dat is de toekomst voor de leerlingen in de klas!

De relevantie en urgentie van het onderwerp staan in de voorbereidende les centraal. De les heeft als doel om leerlingen voor te bereiden op de game. Tijdens de game ervaren ze de energietransitie en leren ze (strategisch) samenwerken, vooruitkijken, investeren en plannen. In de afsluitende les reflecteren ze op de game en gaan ze op zoek naar hun eigen (toekomstige) rol.

Aansluiting bij het curriculum

De game en de lessen gaan over de energietransitie en de kansen die er liggen voor talloze beroepsgroepen die de omschakeling naar andere vormen van energie(transport) mogelijk moeten maken. Hieronder een selectie van elementen uit het curriculum waarop het lesmateriaal aansluit. 

 • Loopbaan en burgerschap
 • Opleidingen in de domeinen:
  • Afbouw, hout en onderhoud
  • Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek
  • Bouw en infra
  • Economie en administratie
  • Handel en ondernemerschap
  • Mobiliteit en voertuigen
  • Techniek en procesindustrie
  • Transport, scheepvaart en logistiek
  • Voedsel, natuur en leefomgeving
 • De volgende competenties:
  • Ethisch en integer handelen
  • Vakdeskundigheid toepassen
  • Materialen en middelen inzetten
  • Creëren en innoveren
  • Kwaliteit leveren
  • Omgaan met verandering en aanpassen
  • Ondernemend en commercieel handelen