Lesdoelen

Studenten

  • leren welke partijen een rol spelen in de energietransitie,
  • krijgen een beeld van hun eigen rol als toekomstig professional,
  • zien beroepsperspectief naar aanleiding van de energietransitie.