Opdracht c

Wie doet wat?

Noem een partij/organisatie/groep die een rol speelt in de energietransitie.
Welke rol speelt die partij?
Wat kan deze partij betekenen?