Lesdoelen

Leerlingen,

  • leren welke vormen van energie er zijn,
  • leren welke rol energie speelt in de maatschappij,
  • leren welke stakeholders een rol spelen in de energietransitie,
  • ontdekken welke initiatieven al lopen en wat ze zelf kunnen doen,
  • krijgen een beeld van hun eigen rol, als burger, consument en toekomstig professional,
  • kunnen oplossingen bedenken voor een snelle en soepele energietransitie,
  • frissen hun vakinhoudelijke begrippenkennis op en zien deze begrippen in een context.